E-learning

met online cases.

Uitdagend, effectief en flexibel.

Onboarding, compliance,
kernwaarden, nieuwe procedures & software.

Online cases?

Wat is een online case?

In een online case toont uw (potentiële) medewerker aan dat hij/zij de competenties bezit om diverse uitdagingen op te lossen. Of (nog) niet bezit…

In een online case geeft u uw medewerker, net als bij een case op papier of een rollenspel, een uitdaging waarvoor een oplossing moet worden gekozen. Nadat uw medewerker de volgens hem of haar beste oplossing kiest, wordt er feedback getoond op basis van deze oplossing.

Zo kan er bijvoorbeeld een reactie van een boze of juist tevreden klant getoond worden (in een klassikale setting doet een docent of acteur dit). Deze feedback is weer de basis voor nieuwe uitdagingen waarvoor uw medewerker opnieuw de best mogelijke oplossing moet kiezen. Zo beleeft iedere medewerker zijn of haar eigen verhaal.

Scoren

In een online case ‘scoort’ iedere gekozen oplossing  goed of minder goed op een of meerdere Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s). Net als in de praktijk moet uw medewerker de consequentie van een bepaalde afwegen. Is bijvoorbeeld een klantvriendelijke oplossing die heel veel geld kost nog steeds de beste keus?

De beschrijving van de uitdaging of case kan eenvoudig zijn, een paar regels tekst. Of juist heel uitgebreid met video, links naar in- of externe informatiebronnen en/of  e-mails met allerlei bijlagen. De case kan lang of juist heel kort (bijvoorbeeld 5 minuten) duren en aangeboden worden in elke gewenste taal.

Een online case bestaat uit een serie webpagina’s die iedere gewenste vormgeving kunnen krijgen.

Vandaar onze naam...

Online cases zijn de moderne versie van de oude maar nog steeds krachtige case of scenario methodiek. Met online cases kunnen veel praktijksituaties goed gesimuleerd worden. Deze methodiek wordt ook wel een ‘branching story’ (vertakkende verhaallijn) genoemd.

Wij, Branching Stories, gebruiken online cases voor e-learning.

A surprisingly wide range of professional schools, including Harvard’s law, business and medical schools, have concluded that the best way to teach these skills (how to diagnose, decide and act) is by the case method.

Harvard Magazine

Voordelen van online cases

Effectief

Oefenen met praktijkgerichte uitdagingen en feedback op de consequenties van het eigen handelen scoort het beste. Gebruik daarom online cases om uw medewerkers te trainen of te toetsen.

Uitdagend & Leuk

Confronteer uw medewerkers met realistische, complexe uitdagingen. Vaak zijn trainingen of toetsen te makkelijk of niet realistisch. Laat uw medewerkers trots zijn op hun succes of extra gemotiveerd raken om het een volgende keer beter te doen.

Flexibel

Voorbereiding op of extra oefenmateriaal na een face-to-face training? Preselectie voor potentiële of training voor bestaande medewerkers? Thuis, op het werk, onderweg op de tablet of smartphone of toch ‘gewoon’ klassikaal achter de computer?  Voor 10, 100 of 10.000 medewerkers? 5 minuten of 2 uur? Met online cases kan het allemaal.

Toepassingen online cases

Onboarding

Breng een online game element aan in uw introductieprogramma met online cases. Gegarandeerd een professionelere en effectievere indruk dan alleen naar presentaties luisteren. Laat uw medewerkers in een groepje de cases spelen, leren ze elkaar direct beter kennen. Of laat uw medewerkers, eventueel al voor hun eerste dag gewoon thuis achter hun eigen computer, kennismaken met de uitdagingen van de verschillenden afdelingen of oefenen met bepaalde procedures, compliance regels etc.

Maximale focus van uw medewerkers op uw missie, strategie en kernwaarden.

Wat betekenen kernwaarden als klantvriendelijk, ondernemend, resultaatgericht of flexibel eigenlijk precies voor de dagelijkse werkzaamheden van uw medewerkers? Er wordt veel tijd besteed aan het bepalen van een missie, kernwaarden etc. Logisch, dat is belangrijk. Helaas wordt er meestal niet zoveel tijd besteed aan het concreet maken ervan. Met online cases heeft u het perfecte instrument om dat wel te doen. Hoe kunt u van uw medewerkers verwachten dat ze conform de nieuwe kernwaarden gaan werken als u ze niet heeft duidelijk gemaakt wat er in de praktijk precies van ze verwacht wordt? Of ze er niet mee hebben kunnen oefenen?

Effectieve compliance training

Compliance training is vaak saai en niet effectief. Dat kan anders! Laat het geen quiz zijn die alleen maar test of mensen een goed korte termijn geheugen hebben, maar confronteer uw medewerkers met situaties uit uw praktijk waarvoor de beste oplossing moet worden gekozen. Geef uw medewerkers de kans te laten zien dat ze handelen volgens de van toepassing zijnde regels. De vaak verplichte compilatie training wordt dan een effectief trainingsinstrument.

 

compliance

Trainen van (nieuwe) regelgeving, procedures, processen etc.

Trainen met online cases is oefenen met uw praktijksituaties zonder dat iemand er last van heeft als er fouten worden gemaakt. Oefenen met online cases geeft uw medewerkers het vertrouwen het in de praktijk ook te kunnen. Veel competenties, vaardigheden en vereiste kennis kunnen met online cases getraind worden. Denk bijvoorbeeld aan trainingen op het gebied van verkoop, beoordeling, sollicitatiegesprekken, coachen, leiding geven, klachtenafhandeling etc. Online cases kunnen in bepaalde gevallen klassikale trainingen vervangen. En er bijna altijd een perfecte introductie voor zijn. Met online cases kunnen uw medewerkers zich voorbereiden op de klassikale training (met betrekking tot theorie en/of praktijksituaties). In de klassikale training kan dan direct de ‘diepte’ in worden gegaan. Ook voor het oefenen met nieuwe software zijn online cases een interessant alternatief. Klik hier voor meer informatie.

bookingex1

Software training

Bij de introductie van nieuwe software wordt vaak een zogenaamde  ‘knoppentraining’ gegeven. Voor medewerkers (en trainers) erg saai en niet effectief. Het merendeel van de behandelde stof is na een paar dagen weer vergeten. Verzorgt de software leverancier de knoppentraining? Dan staat meestal de software centraal en niet het proces waarbij deze software moet gaan ondersteunen. Met online cases kan zowel het proces als de software meegenomen worden. Wij denken dat het niet nuttig is om alle schermen van de prachtige nieuwe tools te behandelen. De focus moet liggen op die functies die medewerkers in hun dagelijkse werkzaamheden gebruiken. Een dergelijke online case begint dan ook niet met het behandelen van de nieuwe software, maar met datgene waarvoor die software überhaupt nodig is. Bijvoorbeeld: een klant komt iets ruilen, een projectmanager moet een issue opvoeren, er moeten facturen worden gemaakt, projectleden starten met een project en moeten alle informatie centraal opslaan etc. Resultaat: praktijkgericht oefenen, kortere trainingen, enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. Bij een klant van ons beoordeelden de deelnemers de ‘software’ training met een 7,6 (schaal 1-10). Een van de meeste genoemde positieve punten was het zelf kunnen oefenen met praktijkcases.

oracle

Studying With Quizzes Helps Make Sure the Material Sticks.

Samara Freemark, American RadioWorks

Why scenarios are the future of e-learning?

Clive on learning

Is training really the answer?

Cathy Moore

Contact

Telefoon

+31 6 28 65 48 66 (Paul Ras)

Adres

Rollandslaan 21, 2015 GB  Haarlem Holland